Tuedd Gwau I Patrymau Gwau Disglair! Gadewch i chi fod y bachgen harddaf ar y stryd hon!

Mae'r patrymau gwau trawiadol yn cyfuno cyfansoddiad, lliw a gwead mewn un lle, gan arddangos talent a swyn y dylunydd. Cyflawnir yr effaith drawiadol trwy batrymau lleol ardal fawr a chyferbyniad lliw amlwg, gan dynnu sylw at nodweddion avant-garde. Mae'r sefyllfa gymhleth fyd-eang bresennol yn gwneud cysur, pragmatiaeth a elfennau “dylunio hapus” na ellir eu hanwybyddu. Mae'r patrwm gwau trawiadol yn chwistrellu hwb calon optimistaidd i fyd lle mae digwyddiadau'n aml, ac yn dod yn ychydig bach o olau seren yn y ddrysfa.

Gwead y goedwighttps://www.mortonknitmachine.com/

Mae diddordeb o'r newydd y dylunwyr yn gwead madarch a myceliwm yn ogystal â'r goedwig yn gwneud i'r dyluniad patrwm ddangos gwead ffilamentau, llinellau anghyfnewidiol afreolaidd, neu gytrefi meddal, wedi'u pentyrru fel fflocwlau. Prosesu naturiol, garw ac afreolaidd yw'r allwedd i ddynwared swyn diffygion naturiol. Gwead sylweddol gyda blociau lliw trawiadol, mae'r goedwig hudolus ar fin.

Patrwm tirweddhttps://www.mortonknitmachine.com/

“Amser awyr agored” yw'r thema boblogaidd nesaf yn yr amgylchedd cymhleth byd-eang cyfredol. Mae dewis patrymau gwau trawiadol â thirweddau yn adlewyrchu ystyr “dyluniad hapus” at ddibenion iacháu'r bywyd beunyddiol cyffredin gartref. Mynyddoedd, afonydd, coed, llynnoedd, adar a blodau ... mae'r patrymau'n llawn lliwiau ac yn gryno o ran strwythur, gan dynnu ysbrydoliaeth o amser awyr agored a rhoi swyn parhaol i ddillad.

llun anifailhttps://www.mortonknitmachine.com/

Mae cydleoli lliw hyfryd, patrymau anifeiliaid naïf a dymunol, yn dod ag awyrgylch hamddenol a bywiog, yn llawn hwyl, fel petaech chi ym mharadwys anifail tebyg i blentyndod; neu defnyddiwch linellau garw i amlinellu totemau anifeiliaid gwyllt, a phaentio'n sydyn Lliwiau, anialwch gwaedlyd, gan udo mynyddoedd a choedwigoedd.

Patrwm haniaetholhttps://www.mortonknitmachine.com/

Mae patrymau haniaethol y llygaid aneglur yn creu ymdeimlad o bersonoliaeth, gor-ddweud, a dirgelwch o dan fendith lliwiau trawiadol a chyferbyniol. Efallai mai'r diffiniad ffasiwn mwyaf agos atoch o ddylunio haniaethol yw-dirgelwch. Mae gweadau anwadal a haniaethol yn fwy amlbwrpas na sloganau a phatrymau newydd, a gallant ddod â gwisgo hirhoedlog ac mae'n hawdd i'r cyhoedd eu ffafrio.


Amser post: Mehefin-21-2021