Twf masnach nwyddau yn 2022

Mae twf masnach nwyddau yn arafu yn hanner cyntaf 2022 a bydd yn arafu ymhellach yn ail hanner 2022.

Dywedodd Sefydliad Masnach y Byd (WTO) yn ddiweddar mewn adroddiad ystadegol bod twf masnach nwyddau’r byd wedi arafu yn hanner cyntaf 2022 oherwydd effaith barhaus y rhyfel yn yr Wcrain, chwyddiant uchel a phandemig COVID-19.Erbyn ail chwarter 2022, roedd y gyfradd twf wedi gostwng i 4.4 y cant flwyddyn ar ôl blwyddyn, a disgwylir i'r twf arafu yn ail hanner y flwyddyn.Wrth i'r economi fyd-eang arafu, disgwylir i'r twf arafu yn 2023.

wps_doc_1

Peiriant Cnu

Adlamodd cyfeintiau masnach nwyddau’r byd a chynnyrch mewnwladol crynswth go iawn (GDP) yn gryf yn 2021 ar ôl dirywio yn 2020 yn dilyn dechrau’r pandemig COVID-19.Cynyddodd nifer y nwyddau a fasnachwyd yn 2021 9.7%, tra cynyddodd CMC ar gyfraddau cyfnewid y farchnad 5.9%.

Tyfodd masnach mewn nwyddau a gwasanaethau busnes ar gyfraddau dau ddigid mewn termau nominal doler yn ystod hanner cyntaf y flwyddyn.O ran gwerth, cododd allforion nwyddau 17 y cant yn yr ail chwarter o flwyddyn ynghynt.

wps_doc_2

peiriant Terry

Gwelodd masnach mewn nwyddau adferiad cryf yn 2021 wrth i'r galw am nwyddau a fewnforiwyd barhau i adlamu o'r dirywiad a ysgogwyd gan bandemig 2020.Fodd bynnag, mae tarfu ar y gadwyn gyflenwi wedi rhoi pwysau cynyddol ar dwf yn ystod y flwyddyn.

Gyda'r cynnydd mewn masnach nwyddau yn 2021, tyfodd CMC y byd 5.8% ar gyfraddau cyfnewid y farchnad, ymhell uwchlaw'r gyfradd twf gyfartalog o 3% yn 2010-19.Yn 2021, bydd masnach y byd yn tyfu tua 1.7 gwaith cyfradd CMC y byd.


Amser postio: Rhagfyr-12-2022
Sgwrs WhatsApp Ar-lein!