Mae gweuwaith yn dominyddu enillion allforio dilledyn Bangladesh

Yn yr 1980au, dillad wedi'u gwehyddu fel crysau a throwsus oedd prif gynhyrchion allforio Bangladesh.Ar y pryd, roedd dillad wedi'u gwehyddu yn cyfrif am fwy na 90 y cant o gyfanswm yr allforion.Yn ddiweddarach, creodd Bangladesh hefyd gapasiti cynhyrchu gweuwaith.Mae cyfran y dillad wedi'u gwehyddu a'u gwau yng nghyfanswm yr allforion yn cael ei gydbwyso'n raddol.Fodd bynnag, mae'r darlun wedi newid dros y degawd diwethaf.

enillion1

Mae mwy nag 80% o allforion Bangladesh ym marchnad y byd yn ddillad parod.Yn y bôn, rhennir dillad yn ddau gategori ar sail math - dillad wedi'u gwehyddu a dillad wedi'u gwau.Yn gyffredinol, gelwir crysau-T, crysau polo, siwmperi, pants, joggers, siorts yn weuwaith.Ar y llaw arall, gelwir crysau ffurfiol, trowsus, siwtiau, jîns yn ddillad wedi'u gwehyddu.

enillion2

Silindr

Dywed gwneuthurwyr gweuwaith fod y defnydd o wisgo achlysurol wedi cynyddu ers dechrau'r pandemig.Yn ogystal, mae'r galw am ddillad bob dydd hefyd yn cynyddu.Mae'r rhan fwyaf o'r dillad hyn yn weuwaith.Yn ogystal, mae'r galw am ffibrau cemegol yn y farchnad ryngwladol yn parhau i gynyddu, yn bennaf gweuwaith.Felly, mae'r galw cyffredinol am weuwaith yn y farchnad fyd-eang yn cynyddu.

Yn ôl rhanddeiliaid y diwydiant dillad, mae'r gostyngiad yn y gyfran o weuwaith a'r cynnydd mewn gweuwaith yn raddol, yn bennaf oherwydd gallu cysylltu yn ôl gweuwaith sy'n sicrhau bod argaeledd deunyddiau crai yn lleol yn fantais fawr.

enillion3

Cam

Ym mlwyddyn ariannol 2018-19, allforiodd Bangladesh nwyddau gwerth $45.35 biliwn, yr oedd 42.54% ohonynt yn ddillad wedi'u gwehyddu a 41.66% yn weuwaith.

Ym mlwyddyn ariannol 2019-20, allforiodd Bangladesh nwyddau gwerth $33.67 biliwn, yr oedd 41.70% ohonynt yn ddillad wedi'u gwehyddu a 41.30% yn weuwaith.

Cyfanswm allforio nwyddau yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf oedd US$52.08 biliwn, gyda dillad wedi'u gwehyddu yn cyfrif am 37.25% a dillad wedi'u gwau yn cyfrif am 44.57%.

enillion4

Nodwydd

Dywed allforwyr dillad fod prynwyr eisiau archebion cyflym a bod y diwydiant gwau yn fwy addas ar gyfer ffasiwn cyflym na dillad wedi'u gwehyddu.Mae hyn yn bosibl oherwydd bod y rhan fwyaf o'r edafedd gwau yn cael eu cynhyrchu'n lleol.Cyn belled ag y mae ffyrnau yn y cwestiwn, mae yna hefyd allu cynhyrchu deunydd crai lleol, ond mae rhan fawr yn dal i ddibynnu ar fewnforion.O ganlyniad, gellir danfon dillad wedi'u gwau i archebion cwsmeriaid yn gyflymach na dillad wedi'u gwehyddu.


Amser post: Chwefror-13-2023
Sgwrs WhatsApp Ar-lein!